SDOO GŁUBCZYCE


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach Głubczyce, ul. Kolejowa 5
48-100 Głubczyce
powiat Głubczyce
województwo opolskie

tel. i faks 77 485 26 94
email sdoo@glubczyce.coboru.gov.pl
dyrektor SDOO Głubczyce :   dr Marta Bednarczyk

Położenie geograficzne:

φ = 50o11´, λ = 17o50´, H = 280 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

    Powierzchnia ogółem 49,92 ha, w tym płodozmian doświadczalny 44,57 ha. Kompleksy przydatności rolniczej gleb:  pszenny bardzo dobry, pszenny dobry Klasy bonitacji gleb: II - IVa Średnia temperatura roczna: 8,6oC Roczna suma opadów: 619 mm