OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Inspektorem Ochrony Danych dla COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach jest
p. Marek Biedak, e-mail marek.biedak@cbi24.pl , inspektor@cbi24.pl tel. kom: + 48 534 499 007