XII DNI SOI


Do Głubczyc już od 12 lat przyjeżdżają zainteresowani; zarówno ci, którzy soję zamierzają uprawiać, jak i ci, którzy soję uprawiają, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Podczas tegorocznych XII DNI SOI w trakcie prelekcji zapoznano wszystkich zainteresowanych z tajnikami uprawy soi, opłacalnością produkcji tej rośliny na tle pozostałych gatunków, nowymi wyzwaniami w świetle zmian klimatycznych oraz perspektywami tej uprawy na najbliższe lata. Natomiast na poletkach doświadczalnych zapoznano uczestników z technologią uprawy, bogatą kolekcją odmian jak także z doświadczeniami agrotechnicznymi prowadzonymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. W wydarzeniu uczestniczył Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Pan Marcin Oszańca Dyrektor Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWO, prezes Izby Rolniczej Pan Marek Froelich, z-ca Dyrektora COBORU Pan Jarosław Zimniak, w-ce burmistrz miasta Głubczyce Pan Kazimierz Bedryj, z-ca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Pan Tomasz Musielak oraz Prezesi spółki Top Farms w osobach Krzysztof Gawęcki, Łukasz Krechowiecki i Marek Wiciak.

W spotkaniu wzięło udział również wielu rolników, przedstawicieli hodowli oraz firm chemicznych. Nie zabrakło również przedstawicieli nauki związanych zawodowo z roślinami bobowatymi, którzy służyli wiedzą, radą i doświadczeniem. Wykład na temat Nowych wyzwań polskiego rolnictwa w świetle zmian klimatycznych, wygłosił wybitny specjalista zajmujący się od wielu lat roślinami bobowatymi prof. dr hab. dr. h. c. multi Andrzej Kotecki. Opłacalność uprawy soi na tle pozostałych gatunków w obecnej sytuacji rynkowej przedstawił dr Marcin Markowicz z firmy Top Farms Głubczyce, natomiast Perspektywy rozwoju soi w najbliższych latach przedstawiła Emilia Fink-Podyma z Polskiej Soi. Podczas prezentacji poletek doświadczalnych p.o. dyrektor Stacji zapoznała uczestników z plonowaniem odmian w województwie opolskim.

Ciekawa tematyka wykładów, była tematem do dyskusji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się doświadczenie ze zmniejszoną ilością wysiewu. Ponadto opnie, spostrzeżenia oraz najważniejsze problemy w uprawie soi były głównym tematem dyskusji na podsumowanie konferencji.Prezentacja poletek łanowych Pole Top Farms Głubczyce
7.	Dr inż. Marcin Markowicz – opłacalność uprawy na tle pozostałych gatunków
Część wykładowa XII Dni Soi
Przywitanie uczestników dr Marta Bednarczyk p.o. dyr. SDOO, Łukasz Krechowiecki, Prezes Top Farms Głubczyce i Antoni Konopka, członek zarządu woj. opolskiego
Prezentacja poletek doświadczalnych SDOO Głubczyce
Prezentacja poletek doświadczalnych SDOO Głubczyce
Część wykładowa XII Dni Soi
Prezentacja poletek łanowych Pole Top Farms Głubczyce