Dni Pola 2022


Dni Pola 2022 pn. „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu” za nami…. W sesji teoretycznej można było pogłębić wiedzę nt.: zrównoważonego rolnictwa i udziału roślin bobowatych do uprawy których w trakcie swojego wykładu namawiał prof. Marcin Kozak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, skutecznej ochrony zbóż w dynamicznie zmieniających się warunkach pogodowych jak także przybliżony został temat rolnictwa regeneratywnego i możliwości obniżenia kosztów produkcji. Poruszono również temat działalności Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian w woj. opolskim.

W części praktycznej uczestnicy oprowadzani byli przez specjalistów działu badawczo – doświadczalnego SDOO prowadzących doświadczenia z roślinami ozimymi: pszenicą, pszenżytem, żytem i rzepakiem oraz jarymi: pszenicą, owsem, jęczmieniem, rzepakiem, soją, bobikiem, grochem oraz kolejny rok z rzędu poletkami demonstracyjnymi z roślinami bobowatymi zalecanymi do uprawy w województwie opolskim. Specjaliści zapoznali uczestników z doświadczeniami odmianowymi, gdzie rolnicy mieli możliwość porównania ze sobą odmian z wszystkich grup roślin uprawnych. Wizyta na polu była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Rolnicy byli żywo zainteresowani odmianami gatunków roślin bobowatych grubonasiennych prezentowanych na poletkach

Przedstawiciele firm handlowych i nasiennych prezentowali natomiast na swoich stoiskach wystawowych technologie uprawy oraz udzielali wyczerpujących informacji na temat swoich odmian i produktów. Podczas tegorocznych Dni Pola nie zabrakło również dodatkowych atrakcji. Wspólnie z Izbą Rolniczą zorganizowany został konkurs tematyczny nt Polskich zbóż, wiedza zarówno rolników jak i młodzieży starszej i młodszej jest imponująca!. Już teraz zapraszamy za rok!