Zimowe Posiedzenie Opolskiego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


23 stycznia 2020 r. w Łosiowie, w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się zimowe posiedzenie opolskiego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Celem głównym zimowych posiedzeń Zespołu jest: Aktualizacja List Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego oraz ustalenie List Odmian Zalecanych dla roślin jarych na 2020 r., uzgodnienie regionalnych doświadczeń PDO, planowanych do założenia wiosną z roślinami jarymi (liczba i lokalizacja doświadczeń, dobory odmian). W posiedzeniu udział wzięło 31 członków Zespołu.

W imieniu Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach – koordynatora programu PDO w województwie opolskim, składamy podziękowania wszystkim obecnym za aktywny udział w spotkaniu. Dyrekcji i kierownictwu OODR w Łosiowie dziękujemy za udostępnienie sali konferencyjnej oraz nieocenioną pomoc przy organizacji spotkania.