WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Soja 2020 Doświadczenie odmianowe
Soja 2020 Doświadczenie z gęstością wysiewu
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2020 Wykres dla Głubczyc
Rzepak ozimy 2020 Wykres plonowania dla Głubczyc
Żyto ozime 2020 Wykres plonowania dla Głubczyc
Pszenżyto ozime 2020 Wykres plonowania dla Głubczyc
Jęczmień ozimy 2020
Rzepak ozimy 2020
Pszenica zwyczajna ozima 2020
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wyniki PDO w województwie opolskim za lata 2017-2019