WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Soja 2020 Doświadczenie odmianowe
Soja 2020 Doświadczenie z gęstością wysiewu
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2021
Rzepak ozimy 2021
Bobik 2021
Groch siewny 2021
Jęczmień jary 2021
Owies zwyczajny jary 2021
Pszenica zwyczajna ozima 2021
Pszenżyto ozime 2021
Pszenica zwyczajna jara 2021
Soja 2021
Ziemniak 2021
Żyto ozime 2021
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wyniki PDO w województwie opolskim za lata 2018-2020