Dzień Soi

W imieniu organizatorów: COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, przedsiębiorstwa Top Farms Głubczyce Sp. z o.o. oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dziękujemy wszystkim uczestnikom VIII Dnia Soi w Głubczycach za tak liczne przybycie. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób z całego kraju. Frekwencja świadczy o rosnącym z roku na rok zainteresowaniu uprawą soi w Polsce i potrzebą pogłębiania wiedzy na temat nowoczesnej technologii uprawy i dostępnych na rynku odmian soi. Dzięki „INICJATYWIE BIAŁKOWEJ COBORU” w doświadczeniach odmianowych prowadzonych przez COBORU na terenie całego kraju w roku 2018 badanych jest aż 45 odmian soi w różnych warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Wyniki tak szeroko zakrojonych badań są podstawą rekomendacji i tworzenia List Odmian Zalecanych do uprawy w poszczególnych regionach naszego kraju

Podczas VIII Dnia Soi w Głubczycach zaprezentowana została kompleksowo technologia uprawy w warunkach południowej Opolszczyzny, począwszy od wykładów podsumowujących dotychczasowe wyniki prac nad soją, poprzez prezentacje pól towarowych, pól doświadczalnych na których realizowane są doświadczenia odmianowe z doborem kilkudziesięciu odmian soi, doświadczenia agrotechniczne realizowane w ramach wojewódzkiego programu PDO. Zaprezentowano także zbiór z wykorzystaniem technologii ograniczającej straty plonu oraz proces obróbki termo barycznej z wykorzystaniem ekstrudera nasion soi.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom i już dziś mówimy: DO ZOBACZENIA ZA ROK!