Letnie posiedzenie wojewódzkiego zespołu PDO

Dnia 18 czerwca 2018r. w siedzibie SDOO w Głubczycach odbyło się letnie posiedzenie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego połączone z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Opolskiego. Dokonano przeglądu doświadczeń, ustalono lokalizacje doświadczeń oraz dobory odmian dla gatunków ozimych na sezon 2018/2019. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa w spotkaniu wziął udział Pan Marcin Oszańca z firmy Airinov, który przedstawił uczestnikom praktyczne możliwości wykorzystania dronów w rolnictwie precyzyjnym.