Posiedzenie Opolskiego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

31 stycznia 2018r w Łosiowie, w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się zimowe posiedzenie opolskiego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Celem głównym zimowych posiedzeń Zespołu jest: Aktualizacja List odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa oraz uzgodnienie regionalnych doświadczeń PDO, planowanych do założenia wiosną z roślinami jarymi (liczba i lokalizacja doświadczeń, dobory odmian). W posiedzeniu udział wzięło 19 członków Zespołu.

W imieniu Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach – koordynatora programu PDO w województwie opolskim, składamy podziękowania wszystkim obecnym za aktywny udział w spotkaniu. Dyrekcji i kierownictwu OODR w Łosiowie dziękujemy za udostępnienie Sali konferencyjnej oraz perfekcyjną jak zwykle organizację spotkania.

Dla wszystkich zainteresowanych aktualna Lista Odmian Zalecanych na 2018 rok już dostępna na naszej stronie.