Letnie posiedzenie WZ PDO

Dnia 29.06.2017 roku w SDOO w Głubczycach odbyło się posiedzenie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Dokonano przeglądu doświadczeń, ustalono lokalizacje doświadczeń oraz ich dobory dla gatunków ozimych na sezon 2017/2018. Podczas posiedzenia wręczony został pamiątkowy biuletyn dla dr inż. Kazimierza Pyziaka za wieloletni wkład pracy w PDO.