VI Dni Soi

2 września 2016 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, wspólnie z Top Farms pod patronatem „Nowoczesnej Uprawy” zorganizowała już po raz szósty Dzień Soi w Głubczycach. Wzięło w nich udział ponad 130 uczestników. Mogliśmy gościć rolników z całej Polski, przedstawicieli hodowli, firm chemicznych oraz władz samorządowych województwa opolskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli nauki związanych zawodowo z roślinami bobowatymi, którzy służyli wiedzą, radą i doświadczeniem zgromadzonym producentom soi.

Spotkanie podzielone było na dwie części: pierwszą stanowiła część konferencyjna przeprowadzona w restauracji Los Amigos w Nowych Gołuszowicach, gdzie też odbywała się rejestracja uczestników, natomiast w drugiej części mogliśmy się zapoznać z doświadczeniami odmianowymi i agrotechnicznymi na polach doświadczalnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian i Top Farms Głubczyce. Część konferencyjna obejmowała pięć wykładów:
 1- Znaczenie soi w światowej produkcji żywności. Opolskie inicjatywy na rzecz upowszechnienia produkcji soi w Polsce – Krzysztof Gawęcki
 2- Perspektywy rynku soi w Polsce – Mirosław Dreczka
 3- Praktyczne uwagi o rozwoju i agrotechnice soi – Władysław Kościelniak
 4- Wyniki doświadczeń odmianowych i agrotechnicznych z soją w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – Kazimierz Pyziak
 5- Wyniki doświadczeń z soją prowadzonych w ramach zadań Konsorcjum PolSoja - Marcin Markowicz

Po części konferencyjnej uczestnicy udali się na lustracje doświadczeń na pola produkcyjne Top Farms Farms Głubczyce, gdzie też zapoznali się z agrotechnicznymi doświadczeniami łanowymi.

Na polu doświadczalnym SDOO w Głubczycach zapoznano się z doświadczeniami odmianowymi i ścisłymi z soją. Doświadczenia prowadzone przez SDOO należą do doświadczeń najbardziej zaawansowanych w kraju. Stacja doświadczalna prowadzi szereg doświadczeń agrotechnicznych poczynając od zapraw nasiennych (szczepionek bakteryjnych), mikronawozów, poziomów nawożenia azotem, terminów siewu i herbicydów. W trakcie pokazów miały miejsce krótkie prelekcje na temat herbicydów, mikronawozów, szczepionek bakteryjnych i sklejaczy. Udzielano głosów zarówno hodowcom jak i przedstawicielom firm chemicznych badających swoje odmiany bądź preparaty w w/w doświadczeniach. Przekazano również rolnikom wyniki dotychczasowych doświadczeń i uwagi praktyczne o uprawie soi.

Kolejne lata doświadczeń wykazały możliwość i celowość uprawy tej rośliny w Polsce. Soja, także dzięki dopłatom do roślin strączkowych staje się konkurencyjną ekonomicznie rośliną porównywalną z pszenicą czy rzepakiem. Coroczne spotkania wszystkich zainteresowanych uprawą soi w Polsce i wypracowane wnioski spowodowały:
 -Rozpropagowanie idei uprawy soi w Polsce
 -Soja została wpisana do Strategii Województwa Opolskiego
 -Rozwój badań hodowlanych i rynku nasiennego soi
 -Wprowadzenie dopłat do materiału siewnego soi
 -Zarejestrowanie 10 herbicydów do ochrony tego gatunku
 -Zainteresowanie soją podmiotów z rynku skupu i przetwórstwa soi

Podczas VI Dni Soi tematów do dyskusji związanych z kosztami i opłacalnością uprawy soi oraz zagospodarowaniem zebranych plonów nie brakowało i gorące wymiany zdań między uczestnikami spotkania wcale nie należały do rzadkości. Jedno jest pewne, powierzchnia uprawy soi w Polsce gwałtownie wzrasta, a wraz z tym rośnie „głód” wiedzy dotyczący optymalnej agrotechniki tego gatunku, dlatego już dziś zapraszamy na VII Dni Soi do Głubczyc w 2017 r.