Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Wojewódzkiego

Dnia 22 sierpnia 2016r w SDOO w Głubczycach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego połączone ze spotkaniem Zarządu Izby Rolniczej oraz Dyrekcji Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Tematem przewodnim posiedzenia było zagadnienie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim, jego znaczenie i wpływ na rozwój rolnictwa w Regionie. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe to koordynowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) doświadczenia odmianowe prowadzone na bazie stacji doświadczalnej oceny odmian, jednostek hodowli roślin, punktów doświadczalnych ośrodków doradztwa rolniczego itp. Badania odmian realizowane w ramach PDO są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej i mają na celu opracowanie listy zalecanych do upraw odmian na obszarze województwa.

Program PDO w województwie opolskim koordynowany jest przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach i realizowany jest w 5 jednostkach:
 - Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach
 - Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
 - Hodowli Roślin Smolice Oddział Bąków
 - Gospodarstwie Rolno-Nasiennym w Pągowie
 - Hodowli Ziemniaka Zamarte Oddział Stare Olesno

W ramach Programu PDO prowadzone są doświadczenia dla najważniejszych gatunków roślin uprawnych:
-  pszenicy ozimej i jarej
- jęczmienia ozimego i jarego
- żyta ozimego
- pszenżyta ozimego
- rzepaku ozimego
- owsa
- ziemniaków
- soi

Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego jest realizowany w województwie opolskim od 2002r. i od początku jest współfinansowany przez Samorząd Województwa. W ramach Programu prowadzone są doświadczenia odmianowe dla podstawowych gatunków roślin uprawnych, w oparciu o które powstaje lista odmian zalecanych do uprawy na obszarach województwa opolskiego. Prawidłowy dobór odmiany ma ogromny wpływ wyniki produkcyjne i finansowe gospodarstw rolnych.

Dotychczasowe wyniki badań, które w województwie opolskim koordynuje Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach wykazały dużą przydatność odmian rekomendowanych do uprawy w warunkach naszego województwa. Ponadto stwierdzono, że odmiany te dają większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Spotkanie wszystkich Partnerów ustawowych odpowiedzialnych za realizacje programu PDO było zarazem okazją do złożenia podziękowań i dowodów uznania dotychczasowemu dyrektorowi SDOO w Głubczycach Panu doktorowi inżynierowi Kazimierzowi Pyziakowi w związku z przejściem od dnia 1 września na zasłużoną emeryturę, za Jego długoletnią pracę na rzecz Polskiej Oceny Odmian i wkład w rozwój opolskiego i polskiego rolnictwa.

Zacnemu Dyrektorowi raz jeszcze gratulujemy i życzymy Wszelkiej Pomyślności! Zespół SDOO w Głubczycach.