SDOO GŁUBCZYCE

AdreAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach

Głubczyce, ul. Kolejowa 5
48-100  Głubczyce
powiat Głubczyce
województwo  opolskie

tel. i faks 77 485 26 94
email sdoo@glubczyce.coboru.gov.pl
 
p.o. dyrektora SDOO Głubczyce
dr Marta Bednarczyk
 
Położenie geograficzne: >
φ = 50o11´, λ = 17o50´, H = 280 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 49,92 ha, w tym płodozmian doświadczalny 44,57 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb:  pszenny bardzo dobry, pszenny dobry
Klasy bonitacji gleb: II - IVa
Średnia temperatura roczna: 8,6oC
Roczna suma opadów: 619 mm